Menu Search

陈藻的诗词名句

 • 1、《重阳临安舟中作》

  小船独坐看平洋,历历登高旧事长。戏把此身观变化,今年无酒过重阳。

 • 2、《咏快活三首》

  客舍寒窗月色明,纸衾展罢睡纵横。傍人正是无聊景,怪我狂呼快活声。

 • 3、《忆母》

  萧小八娘弃我去,我生方始十三年。如今七十零单五,生死途分竟杳然。

 • 4、《一古一律贺懒翁宏仲七十》

  醵饮高堂庆古希,名存寔是节常仪。百篇自号懒翁诗,一句谁吟持侑卮。我见前程多险巘,朝闻夕可宁不怡。健如此叟更待时,黄金散尽呼来归。

 • 5、《谢余子京骧惠诗》

  昼同学历夜观星,壮日情亲忽老成。莫恨异乡相见少,一来人物一番更。

 • 6、《送黄钦之赴广州盐税三首》

  地气周遭逐处流,五羊渐已似中州。海风吹断山无瘴,炎月何妨作宦游。

 • 7、《送蔡伯畛往潮州四首》

  迎侍虽然胜左迁,恋乡毕竟怕离筵。读书不合能讥佛,罚向潮州住几年。

 • 8、《刘公父新理花畦约赏菊因成乐轩行》

  旧屋早易主,新椽办无钱。帡幪托亲友,蹉跎经岁年。碎累入安宅,只身出随缘。引腹挂蛛网,移檐饵羽鲜。所愧历游赏,不劳携馔筵。美名吾敢僭,茂实众推先。但名长乐郡,谁拟地行仙。玉融未遍眼,银发久垂肩。何况县十二,欲周里数千。轩斋或寄寓,宿食辄留连。公父白日暇,后园清兴牵。种花成趣易,席

 • 9、《寄杨南仲》

  君思家世质,云此闺闾华。我知财货里,自出人骄奢。先翁非勤俭,安能美生涯。儿郎不鼓舞,造化无萌芽。从今君已悟,拈骰入諠哗。结棚妆俚戏,达旦听淫哇。

 • 10、《黄石还渔溪寄刘九四首》

  孤青湖外几时归,想极吟孤落月知。身似南飞乌与鹊,归来何处不相思。

 • 11、《壶山二首》

  万古凌空孤拄轩,百年那得此身存。醉醒欲扫云开眼,兴逸谁归月掩门。走遍莆阳随处有,游观天下见人论。细瞻五岳神来舍,旁耸诸山势更尊。

 • 12、《城山》

  云雾成佳景,天明又几回。忽携诗句入,别放画图开。远树沉如立,行歌去似来。小舡冲雨过,高柳接湖栽。月自孤青月,台呼怪石台。故园无梦想,近拟筑岩隈。

 • 13、《别平江扬元鼎二首》

  染指兽羹有子云,乃能留客话皇坟。不知造化何悭甚,遣出平江要别君。

 • 14、《艾轩老先生文集刊传上以揄扬其问学下则得佛》

  老艾先生殁,骎骎四纪年。衣冠常叹惜,文字合刊传。东峦乃犹子,遗藁掇拾全。网山虽上足,无刀堪雕镌。从游今殆尽,录藏多散扣。裔孙韪君应,发愤起收编。甲集且流布,俸微艰得钱。晚春题壁去,名姓辉蓝田。制锦增廪给,乙丙寻踵前。搜罗必盈十,但祝君高迁。我老不可待,权舆已欣然。

 • 15、《题静江》

  桂林多洞府,疑是馆群仙。四野皆平地,千峰直上天。

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

陈藻介绍

最后更新于:2019-03-03 20:28:50,热度:

热门古诗

热门诗句